Doco Group Inovace

DOCO International zastává politiku neustálého vývoje a zlepšování. Klíčovým středem zájmu, pokud jde o inovace, jsou následující oblasti.

VÝVOJ SOUČÁSTÍ
To zahrnuje návrh a vývoj nových součástí, ale také vylepšování našeho stávajícího sortimentu.

VÝVOJ CELKOVÉHO ŘEŠENÍ
Naše politika neustálého vývoje usiluje o ještě lepší a více inovativní a pokročilá vratová řešení v rámci našich průmyslových a rezidenčních systémů. Trvale zkoušíme, zda je možné stávající systémy zlepšit.

VÝVOJE PROCESU
Systematicky posuzujeme a hodnotíme naše výrobní procesy. Konstrukčně se zaměřujeme na zlepšení kvality našich výrobků, ale zároveň snižujeme náklady. V oblasti kvality však nikdy nedochází ke kompromisům.

ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ PODPORY PRODEJNÍHO ODDĚLENÍ
PŘ: Prostřednictvím zajištění manuálů pro instalaci, zpráv o zkouškách a certifikací CE.

KONTROLA JAKOSTI
Naše výrobky a výrobní procesy se pravidelně a pečlivě testují. Všechny výrobní dávky podstupují standardní kontroly procesu (spojení kvality). >>