Logistika v DOCO Group

DOCO – Posíleni díky zlepšené logistice

European Distribution Centre

delivery from local warehouses

DOCO  již nebere samo sebe pouze jako dodavatele vratových komponentů, ale i jako dodavatele celkového řešení. Logistika je nezbytnou součástí tohoto řešení. Dříve jsme pouze stanovovali požadavky na kvalitu našich komponentů; nyní měříme kvalitu našich služeb. Zákazníky zajímá, aby měli správnou objednávku ve správnou dobu na správném místě.

Proto jsme se rozhodli vzít logistiku do vlastních rukou a převzít od R&D úplnou kontrolu nad dodavatelským řetězcem, vyrobit a dodat hotový produkt k zákazníkovi.  

Celý sklad DOCO byl zcela zrenovován a bylo zavedeno skenování čárových kódů, a to proto, aby byly našim zaměstnancům poskytnuty nezbytné nástroje pro vykonávání práce co nejefektivnějším způsobem.

Kromě zlepšení interní logistiky společnost také pečlivě přepracovala svou externí logistiku. Prvním krokem bylo dobře se podívat na stávající distribuční strukturu, která zahrnovala sklady v České republice, Španělsku a Spojeném království. Podle obvyklého postupu se Česká republika starala o všechny dodávky do východní Evropy a Španělsko se staralo o jižní Evropu. Nyní se snažíme najít pro každou objednávku nejlogičtější  způsob dodání. Zákazníci si toho nevšimnou, protože obdrží fakturu od své lokální pobočky, tak jak na to byli zvyklí doposud. To bylo umožněno rozdělením ICT funkce na samostatné vrstvy sestávající z řízení financí, provozu, prodejů a jakosti. Společnosti se tím poskytuje mnohem více flexibility navrhovat procesy nejefektivnějším možným způsobem.

Všichni zákazníci mohou být obslouženi ze Sittardu v Holandsku do 72 hodin od umístění objednávky a DOCO dokáže zákazníky informovat o tom, kdy je jejich objednávka zpracována. Již nejsme závislí na třetích stranách, pokud jde o naše interní logistické procesy, a místo toho teď kontrolujeme celý řetězec událostí.

Všichni zákazníci mohou být obslouženi ze Sittardu v Holandsku do 72 hodin od umístění objednávky a DOCO dokáže zákazníky informovat o tom, kdy je jejich objednávka zpracována. Již nejsme závislí na třetích stranách, pokud jde o naše interní logistické procesy, a místo toho teď kontrolujeme celý řetězec událostí.

Transsmart poskytuje pro každou jednotlivou dodávku návrh cesty s odhadem nákladů a uvedením, který přepravce bude schopen přepravu provést nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem. V důsledku toho můžeme nyní nakupovat přepravní služby mnohem rozumnějším způsobem ve prospěch našich zákazníků.

Transsmart může také zákazníkům na každou přepravní zásilku poskytnout službu Track & Trace, a to i když jejich objednávka není urgentní. Zákazníci to mají rádi a dává jim to pocit, že neustále věnujeme pozornost jejich potřebám.

DOCO se již nevidí pouze jako spojení v řetězci ale jako dodavatele celkových řešení,  který je oddaný svým zákazníkům.

Toto slovo řešení zahrnuje vše, co my v DOCO zastáváme: schopnost řešit problémy, práce společně se zákazníkem, plynulé propojování s procesy u zákazníka.