DOCO organizační struktura

Skupina DOCO je dlouhodobě perspektivní svou otevřenou  tržní strukturou, orientovanou na výsledky a profesionální  zaměstnance, ale také vyváženou mírou mezi pragmaticko-normativním řízením a důkladnou kontrolou s podporou individuální kreativity.

DOCo-Organigram