Obchodní podmínky

Všechny naše nabídky a dohody podléhají všeobecným obchodním podmínkám. Všeobecné obchodní podmínky jsou publikovány na naší internetové stránce a jsou uloženy pod č. 14034704 u Obchodní a hospodářské komory Limburg. Všeobecné obchodní podmínky obsahují ujednání o určení příslušnosti soudu v Maastrichtu. Použitelnost jakýchkoliv všeobecných (nákupních) podmínek zákazníka je výslovně vyloučena.

Nabídky a dohody společností náležejících do skupiny Doco se sídlem mimo území Nizozemského království (Doco International Southern Europe S.L.U., Doco International Central Europe s.r.o. a Doco-International Limited) podléhají všeobecným obchodním podmínkám, které se řídí právním řádem státu, v němž má dotčená společnost sídlo. Všeobecné obchodní podmínky obsahují ujednání o určení příslušnosti místního soudu. Použitelnost jakýchkoliv všeobecných (nákupních) podmínek zákazníka pro nabídky a dohody společností náležejících do skupiny Doco je rovněž výslovně vyloučena.

CZ law-language (pdf)

 

CZ law-ENG language (pdf)